KOPŘIVNÁ RESORT / identita

Návrh vizuální identity, loga, produktová fotografie, r. 2017.
Návrh webové prezentace:  w w w . k o p r i v n a . c z
Kampaň pro novou 6-ti sedačkovou lanovku a novou sjezdovku.
Sportovní fotografie.