RESTAURACE – BAR KOPŘIVNÁ / interier

Kompletní návrh interiéru restaurace horského hotelu, mobiliáře, autorský dozor. r. 2012
H L A V N Í   C H O D – V Ý H L E D   D O   H O R S K É H O   Ú D O L Í ,   S U C H Á   V A Z B A ,   B Ř Í Z K Y
D  E  Z  E  R  T  –  P  O  S  T  E  L    O    P  A  T  R  O    V  Ý  Š  E