RESTAURACE SPORT / interier

Autorský návrh interiéru, firemní grafické identity, autorský dozor. /mobiliář dodal STORY DESIGN/ r. 2017
” A   S U D Í   T Y   U K A Ž ,   Ž E   H N Ě V O Š I C K Ý M   J E J I C H   S E N   N A   H R A D C I   B U D E   P O K A Ž E N ! “